Cesta do hlbín skautskej duše

Kde: v Bratislave
Kedy: 7.12.2019
Pre koho: pre všetkých skautov 15+
Cena: 5 eur

Seminár (nielen) o duchovnom rozmere v skautingu

Milí bratia a sestry,

pozývame Vás na jednodňový seminár (nielen) o skautskom duchovne v Bratislave 7.12.2019.

Okrem definície duchovna v skautingu budeme hľadať prvý princíp počas workshopu, ktorý navrhla ODV Junáka, pozrieme sa na to, aký duchovný rozmer nájdeme v dielach J. Foglara a pozrieme sa na činnosť skautingu v minulosti s podotázkou, prečo totalitným režimom tak vadil.

Prihlasovanie a kontakty:

Program:

 • Miloš Pikala – Inky // Duchovný rozmer v skautingu (prednáška + diskusia)
 • Pavel Hošek // Evangelium podle Jaroslava Foglara (prednáška + diskusia)
 • Hledání prvního principu (workshop z dielne Odboru duchovní výchovy Junáka)
 • Ján Pokorný – Johany, Peter Janota – Slížik, Pavol Fandák // Čo sa vlastne stalo? (diskusia s tými, čo zažili skauting medzi zákazmi a aktívne sa podieľali na jeho obnove)

Pred začiatkom hlavného programu bude možnosť zúčastniť sa sv. omše.

Pre prípadných záujemcov vieme pomôcť nájsť ubytko v klubovni.

Hostia:

 • Miloš Pikala – Inky
  Inky je dlhoročným skautom a  je členom Duchovnej rady SLSK, kde pracuje na tvorbe duchovného programu. Je tvorcom metodického materiálu o duchovnom rozmere v skautingu. Momentálne pôsobí ako farár vo farnosti Turčiansky Peter.
 • Pavel Hošek
  Je český teológ, religionista, kazateľ, publicista a vysokoškolský pedagóg na Evanjelickej teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Venuje sa vzťahu teológie a kultúry a religionistickým výkladom krásnej literatúry. Je autorom kníh Evangelium podle Jaroslava Foglara či Evengelium lesní moudrosti a mnohých ďalších.
 • Ján Pokorný – Johany
  Patrí ku generácii skautov šesťdesiateho ôsmeho roku. Po páde komunizmu sa podieľal na obnove skautingu. Skautský oddiel viedol cca 10 rokov, spoluorganizoval a absolvoval 16 táborov. V rokoch 1996 – 1999 bol Kmeňovým vodcom SLSK, potom náčelníkom SLSK celých 8 rokov. Je nositeľom vyznamenania Radu strieborného vlka.
 • Pavol Fandák
  Od rannej mladosti sa venuje ochrane prírody na dobrovoľnej i profesionálnej úrovni. Pracuje pre správu Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a vedie 40. zbor skautov Fénix Modra. Založil ho spočiatku „tajne“ ako krúžok mladých ochrancov prírody pri správe CHKO pred 40 rokmi.
 • Peter Janota – Slížik
  Zástupca historickej komisie SLSK, ktorý začal s tradíciou Betlehemského svetla na Slovensku. Pochádza z významnej skautskej rodiny Janotovcov. Krátko po jeho narodení bol skauting zakázaný. Obdobie Pražskej jari ako radca a neskôr vodca oddielu. Po r. 1989 sa podieľal na obnove skautingu, v rokoch 1994-97 bol zástupcom náčelníka. Je nositeľom Radu strieborného vlka.

Prihlasiť sa môžeš vyplnením formulára.

Pridaj komentár