História zboru

Erb 45.zboru

Veľké Zálužie

1997
Vďaka entuziazmu niekdajšieho farára Miloša Pikalu a veľkej pomoci Trnavských skautov, precitli prvé náznaky skautingu v malebnej obci Veľké Zálužie.

1998
Vytvorili sa prvé tri družiny z ktorích neskôr vznikol základ nášho zboru.
Sformovali sme prvý oficiálny skautský oddiel Loth Lórien,stalo sa tak 1. apríla.
V tomto roku sme mali náš prvý tááábor Kosorín spolu s Trnavou.
Vďaka sponzorom sme si zadovážili naše prvé stany Tee-pee.

1999
Ďalšie obdobie rastu, či už kvantitového alebo kvalitového.
Naši skauti boli formovaní „Inkym“, trnavksými a vrútockými skautmi.
Z chlieva klubovňa? Aj tak sa dá…

2001
Miloš „Inky“ Pikala odchádza do novej farnosti Štefultov, kde skoro okamžite zbiera nádejných ľudí.
U nás to pokračovalo pod novým (našim vlastným už) vedením.
1. januára vznikol 45. zbor Posledného spojenectva Veľké Zálužie.


Erb 54. zboru

Banská Štiavnica

2009
Založenie oddielu Erebor v Banskej Štiavnici.
To sa stalo krátko na to, ako z Inkyho spravili dekana v Banskej Štiavnici.
V BS sme začínali v malom počte v dvoch družinách, neskôr sme začali robiť nábori, kde sme prilákali do skautingu najmä malé deti.

2015
Vznik vlčiackeho oddielu Belegost v Banskej Štiavnici. Erebor sa stal oddielom skautov a skautiek. Skauting v historickom banskom meste sa rozvíjal pomerne rýchlo.
Hoci sme už nábori nerobili, deti pribúdali naďalej.

2016
Vznik Patroly VSPAN

2017
Vznik roverského oddielu Esgaroth.

2019
Vznik nového zboru: 54. zboru Posledného spojenectva Banská Štiavnica. V tomto roku sme sa rozhodli oddeliť od 45. zboru a založili sme samostatný zbor. Prvým zborovým vodcom sa stal Kosťo.