Upratovanie klubovne

September - Spoločné upratovanie
Október- Hadíci a Drozdajky
November- Bystrušky
December- Dikobrazy
Január- Permoníci
Február- Salamandry
Marec - Hadíci a Drozdajky
Apríl- Bystrušky
 Máj- Dikobrazy  
Jún- Permoníci
August - Salamandry a Bystrušky

Ako upratať a čo upratať?

Upratuje sa komplet celá klubovňa. Všetky miestnosti (prach, vysávanie, zmývanie), kúpelňa (wc, sprchový kút, umývadlo), kuchyňa (umývadlo, drez, sporák, kuchynská linka).

Kedy upratovať?

Hocikedy v daný mesiac, ale ideálne na začiatku mesiaca, aby ste nezabudli na upratovanie a aby sa nestalo, že ku koncu mesiaca sa vám nakopí množstvo vecí a nebudete mať čas na upratovanie. Môžete upratovať počas družinovky, alebo si na to vyhradíte iný čas.

V príprade, že budete upratovať mimo družinovky, zistite si, či bude klubovňa voľná v čase, kedy budete chcieť upratovať klubovňu.