Oddiel Belegost

Oddiel Belegost je druhý najstarší oddiel v Banskej Štiavnici. Momentálne s poradovým číslom 1 má najviac členov spomedzi všetkých troch oddielov 54. zboru. Je to 1. oddiel vĺčat a včielok, ktorý je určite najživším a najveselším oddielom.

 

Družiny a družinovky
Patrón oddielu

Belegost