Oddiel Erebor

Oddiel Erebor je prvým oddielom v Banskej Štiavnici. Funguje od roku 2009 kedy sa v už početnejšej zostave zúčastnili skautského tábora naši skauti a skautky spolu s oddielmi z Veľkého Zálužia a z Pukanca. Bol to 4. oddiel v 45. zbore. Oddiel Erebor vznikol ako súčasť expanzie 45. zboru Posledného spojenectva Veľké Zálužie, keď katolícky kňaz a zakladateľ 45. zboru Inky bol preradený do farnosti Banská Štiavnica. V súčastnosti je to oddiel skautov a skautiek s poradovým číslom 2.

Družiny a družinovky
Patrón oddielu