Patrón oddielu Erebor

Patrón oddielu

Sv. Patrik, biskup, misionár Írska

Sviatok: 17. Marec
Význam mena: urodzený (lat.) alebo patriaci (lat.-ír.-angl.)

Sv. Patrik sa narodil okolo roku 400 v rímskej provincii Británia v kresťanskej rodine. Otec bol bohatý, patril k mestským radcom. Patrik žil bezstarostným a príjemným životom, nevenoval sa ani štúdiu ani kresťanskej viere. Keď mal šestnásť rokov, otcov majetok prepadli írski piráti a Patrika spolu s inými odvliekli do Írska a tam ho predali za otroka. Jeho pán mu dal pásť ovce. V samote sa Patrika dotkla Božia milosť. Spoznal, že to, čo robil, nebolo správne. Obrátil sa, naučil sa úprimne modliť a trpezlivo znášať svoj ťažký osud. Po šiestich rokoch otroctva odtiaľ ušiel pravdepodobne do Galie (Francúzsko). Tam študoval za kňaza pod vedením sv. Germana, biskupa mesta Auxerre. Neskôr bol vysvätený za biskupa a určený pre Írsko. Snažil sa vždy získať na svoju stranu najprv kráľa a jeho šľachtu a potom poddaných. Najhorlivejších učil čítať a písať, staval kláštory pre mužov aj pre ženy. Jeho účinkovanie malo veľký úspech. Dostal sa aj tam, kde dovtedy žiaden iný kazateľ. Boli však aj ľudia, najmä druidi (pohanskí kňazi), ktorí boli proti nemu a proti novotám, ktoré zavádzal. Ohovárali ho, prenasledovali, raz ho dokonca uväznili. Prepustili ho až na zákrok vplyvných priateľov biskupa.

Sv. Patrik zorganizoval Cirkev v Írsku aj územne. Založil diecézy, ktoré sa pravdepodobne zhodovali s územnými časťami jednotlivých kmeňov. Snažil sa o to, aby vychoval čo najviac domorodých kňazov. Svoje biskupské sídlo mal v Armaghu, severozápadne od Belfastu. Zomrel v Saule pri Downpatricku (južne od Belfastu) asi okolo r. 461. Je uctievaný ako svätý, ale aj ako národný hrdina najmä v Írsku, v severnej Amerike a v Austrálii.

 

Štít sv. Patrika:

Dnes povstávam mocnou silou
vzývaním Trojice, vierou v trojjedinosť
vyznaním jedinečnosti Stvoriteľa stvoreného

Dnes povstávam silou Kristovho narodenia a krstu
silou Jeho ukrižovania a pochovania
silou Jeho zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia
silou Jeho zostúpenia k zosnulým

Dnes povstávam silou lásky cherubínov
poslušnosťou anjelov
službou archanjelov
nádejou vo vzkriesene a odmenu
modlitbou patriarchov
predpoveďou prorokov
hlásaním apoštolov
vierou vyznávačov
nevinnosťou svätých panien
skutkami svätých mužov

Dnes povstávam mocou neba
svetlom slnka
žiarou mesiaca
nádherou ohňa
rýchlosťou svetla
svišťaním vetra
hĺbkou mora
stálosťou zeme
pevnosťou skaly

Dnes povstávam
Božou mocou, ktorá mi udáva smer
Božou silou, ktorá ma podopiera
Božou múdrosťou, ktorá ma vedie
Božím zrakom, ktorý ma stráži
Božím uchom, ktoré ma počuje
Božím slovom, ktoré ku mne hovorí
Božou rukou, ktorá ma chráni
Božou cestou, ktorú mi pripravuje
Božím štítom, ktorý ma ochraňuje

Božou armádou, ktorá ma oslobodí
od úkladov zlého
od pokušenia nerestí
od každého, kto mi praje zle
či už je ďaleko, alebo blízko
sám alebo sú viacerí

Zvolávam dnes všetky sily
medzi mnou a tými zlými
proti každej nemilosrdnej a krutej sile, ktorá by odporovala
môjmu telu alebo duši
proti hlásaniu falošných prorokov
proti čiernym zákonom pohanstva
proti falošným zákonom bludárov
proti čarom bosorákov a čarodejníkov
proti každému poznaniu,
ktoré škodí ľudskému telu a duši

Kristus, ktorý ma dnes zaštíti
pred jedom, pred popálením,
pred potopením, pred zranením,
aby som mohol prijať hojnú odmenu
Kristus pri mne, Kristus predo mnou,
Kristus so mnou, Kristus vo mne,
Kristus podo mnou, Kristus nado mnou

Kristus po mojej pravici, Kristus po mojej ľavici
Kristus, keď si líham
Kristus, keď vstávam
Kristus v srdci každého človeka,
ktorý na mňa myslí
Kristus v každých ústach,
ktoré o mne hovoria
Kristus v každom oku, ktoré ma vidí
Kristus v každom uchu, ktoré ma počuje

Dnes povstávam mocnou silou
vzývaním Trojice, vierou v trojjedinosť vyznaním jedinečnosti
Stvoriteľa stvoreného.

 

Amen.