Oddiel Esgaroth

Oddiel Esgaroth vznikol v roku 2017 ako posledný z troch oddielov. Je to oddiel roverov a rangerov. Pôvodne v 45. zbore to bol 6. oddiel, no v súčastnom 54. zbore je 3. oddiel. Súčasťou tohto oddielu je aj patrola VSPAN.

Družiny
Patrón oddielu

Esgaroth