Osobná lekárnička

 • elastický obväz
 • dva obyčajné obväzy
 • škrtidlo
 • dezifikačný prostriedok
 • sterilná gáza
 • leukoplast
 • rýchlo obväz
 • trojrohú šatku
 • nožničky
 • gumené rukavice
 • rúško na umelé dýchanie
 • lieky ktoré musíte užívať
 • pár tabletiek proti bolesti, alebo na stíšenie teploty
 • alufólia (tá zíde pri podchladení, je to taká strieborná fólia)

Nezabudnite mať lekárničku v nepremokavej nádobe, alebo nejakom obale a noste si ju na každú výpravu, nikdy neviete, čo sa môže stať.

100% skautský obchod!

scoutshop.sk