Konečné výsledky


Poradie

Meno

Počet bodov


1.

2.

3.

4.

5.

5.

5.

8.

9.

9.

9.

9.

Patrícia Zorvanová

Mária Bridová*

Eva Kertysová

Boris Kollár

Ondrej Cánik

Matej Gajdoš

Samuel Strhan

Helena Páleníková

Lucia Harciníková

Terézia Takáčová

Attila Kováč

Terézia Prišegemová

20 bodov

20 bodov

15 bodov

8 bodov

5 bodov

5 bodov

5 body

4 body

2 body

2 body

2 body

2 body


*v prípade remízy sa vzdala 1. miesta, takže sa rozstrel nekoná!